SPORT

ทรงกระบอกเล็กเพื่อความทันสมัย ทำด้วยผ้าเนื้อน้ำหนักเบา พับเก็บและพกพาง่าย มี 2 สีให้เลือก คือ

สีดำ(Black) และ

สีแดง(Burgundy)

คุณสมบัติสำคัญ

สวมใส่สะดวก ปรับขนาดได้

ตัวกางเกงมีการติดตีนตุ๊กแกที่เอวและสะโพกเพื่อให้สวมใส่สะดวกรวมถึงปรับเปลี่ยนขนาดให้เข้ากับผู้สวมใส่ได้

ป้องกันสิ่งของหล่นจากกระเป๋า

กางเกงมีกระเป๋าบริเวณน่องเพื่อป้องกันสิ่งของหล่น (เฉพาะกางเกงรุ่น FORMAL)

กระชับและยืดหยุ่น

ขอบกางเกงเป็นยางยืดเพื่อความกระชับและยืดหยุ่น

ลดการกดทับ

กางเกงไม่มีกระเป๋าด้านหลังเพื่อลดการกดทับ

เคลื่อนที่ได้สะดวก ปลอดภัย

กางเกงมีการเพิ่มจุดช่วยยกพยุง ทำให้ผู้สวมใส่เคลื่อนที่สะดวกและปลอดภัย

*แบบของกางเกงยังอาจมีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อย

รูปแบบการระดมทุน

กางเกง EVERYWEAR จำนวน 1,000 ตัว จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามเป้าหมายการระดมทุน 2 รูปแบบ

500

DONATION

DONATION
กางเกงจำนวน 500 ตัวจะเปิดให้ระดมทุนเพื่อนำไปบริจาค โดยแบ่งออกเป็น

1. 100 ตัวจะบริจาคให้กับผู้ที่เคยทำแบบสำรวจออนไลน์เพื่อการจัดทำกางเกง EVERYWEAR
2. 100 ตัวจะบริจาคให้กับคนที่มีความต้องการใช้กางเกง EVERYWEAR ผ่านการรับบริจาค
3. 300 ตัวจะบริจาคให้กับองค์กรที่ทำงานด้านช่วยเหลือคนพิการ โดยศูนย์การออกแบบเพื่อสังคมฯ จะดำเนินการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสร่วมกับองค์กรที่ทำงานด้านช่วยเหลือคนพิการต่อไป

500

PRE-ORDER

PRE-ORDER
กางเกงจำนวน 500 ตัวจะเปิดให้ระดมทุนเพื่อสั่งซื้อล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนโครงการด้วยการซื้อไปใช้เองหรือนำไปให้คนรู้จักที่ต้องการใช้

ช่วงเวลาการระดมทุน
5 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โดยศูนย์ออกแบบเพื่อสังคมจะดำเนินการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสร่วมกับองค์กรที่ทำงานด้านช่วยเหลือคนพิการ

รายชื่อองค์กรด้านคนพิการที่ร่วมในโครงการ

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาชีวิตคนพิการ

ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระ จังหวัดนนทบุรี

ภายหลังการระดมทุน เราจะนำผลตอบรับมาวางแผนปรับปรุงแบบกางเกง EVERYWEAR และจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับภาคีคือ มูลนิธินวัตกรรมสังคมและมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ เพื่อให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืน และขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป